Basketbol Federasyonu’ndan kapsamlı açıklama

ads ads ads ads ads
16/06/2024

ads
Basketbol Federasyonu’ndan kapsamlı açıklama

KKTC Basketbol Federasyonu, Koop Spor Kulübü ile oluşturulmak istenen kaos konusunda  genelde spor özelde basketbol severlerin bilgilendirilmesi konusunda bir gerekliliğin oluştuğunu geniş kapsamlı bir açıklama yaptı.
Bahse konu oyuncunun iki kulüp arasındaki transfer sorunu göreve başladığımız 26 Aralık 2023 tarihinden öncesine dayanmaktadır. Göreve geldiğimiz ilk günden beri gerek mevcut tüzüklerin yetersizliği gerekse de geçmiş yıllara dair yapılan lisanslama işlemlerinin usülüne göre kayıtlarının tutulmamasından dolayı hem Büyük Erkekler hem de Büyük Kadınlar kategorilerinde ciddi ve bizleri de üzen sıkıntılar yaşamaktayız. 

Yönetim Kurulu olarak bu sıkıntıların tekrar yaşanmaması adına tüzük çalışmalarında sona yaklaşılırken toplam 12 kategoride 100’ün üzerinde takım bünyesindeki 1000’in üzerinde sporcumuzun bir yıl basketboldan uzak kalmaması adına 2023 yılı içerisinde başlatılamayan basketbol sezonunu tüm eksiklik, aksaklık ve zorluklara rağmen kulüplerimizle birlikte karşılıklı anlayış ve özveri ile başlattık ve yoğun bir program içerisinde devam ettirmekteyiz. Yukarıda bahsedilen lisans sorunları yaşanırken her zaman prensibimiz öncelikle kulüplerimiz ile karşılıklı görüşerek bir uzlaşı sağlamak, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise yürürlükteki tüzüklere göre hukukçularımızın vereceği görüşleri dikkate alarak onların tavsiyesi yönünde hareket etmek olmuştur ve bundan sonrada böyle olmaya devam edecektir.

Temur Rüstemov transferi konusunda çeşitli kesimler tarafından yapılan açıklamaları ve iddiaları dikkatle takip etmekle birlikte federasyon olarak bugüne kadar basın üzerinden iletişim kurup ortamı daha çok germek yerine özellikle de Koopspor bünyesindeki tüm sporcuların mağduriyetini de önlemek adına taraflarla direk ve özel diyalog yürütmeyi tercih edip durumun minimum zararla çözülebilmesi adına çözüm üretmeye çalıştık fakat maalesef Koopspor Kulübünün Ligden çekilme kararını federasyonumuza ilettiği 23 Mayıs 2024 tarihinden, Federasyon kararının açıklandığı 10 Haziran 2024 tarihine kadar çabalarımıza bir karşılık bulamadık. 
Kamuoyu ve Basketbol camiasının doğru bilgilendirilmesi adına ısrarla bir kaosa dönüştürülmeye çalışılan Temur Rüstemov transfer süreci ile ilgili yaşananları sizlerle paylaşmak isteriz.

1. 27 Aralık 2024 tarihinde Larnaka Gençlerbirliği Spor Kulübü Federasyonumuza bir yazı ile Temur Rüstemov konusunda önceki Federasyon döneminde alınan kararın tüzüğe aykırı olduğu yönünde itirazını iletmiştir. 
2. 08 Ocak 2024 tarihinde Larnaka Gençlerbirliği ikinci bir yazı ile itirazını tekrarlamış ve 30/11/2023 tarihli 195/23 sayılı Başkan Orhun Mevlüt imzalı yazıda belirtilen “Önümüzdeki ilk serbest transfer hakki da 2024 yilinda Federasyon tarafindan ilan edilen transfer döneminde olacaktır. Söz konusu oyuncunun bu sene serbest transfer hakki bulunmamaktadir.” şeklindeki kararını gerekçe göstererek 2024 yılı içerisinde açılacak ilk transfer döneminde sezonlardan bağımsız olarak oyuncuyu transfer etme hakları olduğunu iddia etmiştir. 
3. 2023/24 Sezonu zamanında başlayamadığı için Büyük Erkek transfer dönemi tüm kulüpler ile görüşerek 12-16 Şubat 2024 tarihleri arasında açılmıştır. Bu transfer süresinde Caesar Larnaka Spor Kulübü oyuncunun transferi için Federasyonumuza başvuru yapmıştır. 4. Bu başvuru Federasyon Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek 19 Şubat 2024 tarihinde gerekçeleri ile birlikte reddedildiği Larnaka Gençlerbirliği Kulübüne bildirilmiştir. 5. Takiben 04 Mart 2024 ve 22 Nisan 2024 tarihinde Temur Rüstemov ve 16 Nisan 2024 tarihinde Larnaka Gençlerbirliği Spor Kulübü hukukçusu tarafından kendilerine iletilmiş olan Federasyon Kararındaki gerekçelerle ilgili bir itirazda bulunulmuş ve bu itiraz hukuksal olarak değerlendirilmesi gerektiğinden dolayı Ceza Tahkim Kurulumuzu da oluşturan avukatlarımıza hukuksal olarak değerlendirilmesi için gönderilmiştir
6. Yapılan itirazlar 10/05/2024 tarihinde Ceza Tahkim Kurulu üyesi hukukçular tarafından incelenmiş ve 17/05/2024 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından ilgili kulüplere Temur Rüstemov’a serbest transfer hakkı tanındığı yazılı olarak tebliğ edilmiştir.
 7. 20/05/2024 tarihinde itiraz hakkı olmamasına rağmen sorunun sağlıklı değerlendirilmesi adına Koopspor Kulübü Hukukçusu tarafından yapılan itiraz ve sunulan belgeler tekrar değerlendirilmek üzere tekrar hukuçularımıza gönderilmiştir. 
8. 22/05/2024 tarihinde hukukçuların tüm tarafların argümanlarını dikkate alarak yaptığı detaylı inceleme sonucu 17/05/2024 tarihinde alınan karar ile paralel olarak oyuncuya serbest transfer hakkı tanındığı tekrardan kulüplere iletilmiştir. 
9. 23/05/2024 tarihinde sabah saatlerinde Koopspor Yönetim Kurulu telefon ile Asbaşkanımız Ahmet Karaoğlan’a ulaşarak konu hakkında şikayette bulunup kararın geri alınmaması durumunda Ligden çekileceklerini belirtmiş, buna karşılık kendilerine ligden çekilmek yerine mevzuata uygun olarak maça çıkıp maç sonrasında kurallara uygun olarak itirazlarını yapmalarını ve konunun hukuk çerçevesinde ilerletilmesinin daha yapıcı bir süreç olacağı tavsiye edilmiştir. Ayrıca ligden çekilme durumunda tüzüğün çok net bir şekilde Kulübün üyeliğinin düşürülmesini emrettiği ve bunun sonucunda maalesef tüm kategorilerin etkileneceği bildirilmiştir.
10. Tüm bu gelişmeler sonucunda Koopspor Kulübü 23/05/2024 akşam saatlerinde Federasyonumuza ilettiği yazı ile ligden çekildiğin beyan etmiştir. Yukarıda detaylandırılan sürecin sonucunda 23/05/2024 ile kararın açıklandığı 10/06/2024 tarihi arasında, Kulübün almış olduğu karar sonucunda altyapılarda mücadele eden takım ve sporcuların mağdur olmaması adına hem dolaylı olarak hem de direk olarak Kulüp yetkilileri ile görüşülmüş fakat A Takımı’nın ceza alması durumunda kararlarından geri adım atmayacakları tarafımıza net olarak belirtildikten sonra 10 Haziran 2024 tarihinde basketbol liglerinin ve bu liglerde mücadele eden 1000’e yakın sporcunun daha fazla belirsizlikte bırakılmaması adına tüzüğümüz gereği Kulübün üyelikten çıkarılması kararı üretilmiştir. Koop Spor Kulübü’nün resmi yazısını iletmesi ve ceza Yukarıda detaylandırılan sürecin sonucunda 23/05/2024 ile kararın açıklandığı 10/06/2024 tarihi arasında, Kulübün almış olduğu karar sonucunda altyapılarda mücadele eden takım ve sporcuların mağdur olmaması adına hem dolaylı olarak hem de direk olarak Kulüp yetkilileri ile görüşülmüş fakat A Takımı’nın ceza alması durumunda kararlarından geri adım atmayacakları tarafımıza net olarak belirtildikten sonra 10 Haziran 2024 tarihinde basketbol liglerinin ve bu liglerde mücadele eden 1000’e yakın sporcunun daha fazla belirsizlikte bırakılmaması adına tüzüğümüz gereği Kulübün üyelikten çıkarılması kararı üretilmiştir. Koop Spor Kulübü’nün resmi yazısını iletmesi ve cezanın açıklanması arasında geçen 18 günlük sürede Kulübün alınan karar ile ilgili herhangi bir yasal itirazda bulunmaması ve Federasyon kararı açıklandıktan sonra üretilen kararları Spor Dairesi Ceza kuruluna taşımış olmasından dolayı esas amacın hak arayışımı yoksa bir kaos ortamı yaratılarak belli kesimlere hizmet etmekmi olduğu kamuoyu tarafından sorgulanmalıdır. Süreç boyunca Federasyon olarak şeffaf bir şekilde konunun tarafı iki kulüp ile de iletişim içerisinde olarak kulüplerin yazıları ve belgelerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdik. Yazılarında belirttikleri gibi, hukuka aykırı veya yasal mevzuata aykırı bir durumun olmadığı kanaatindeyiz.

İlk verilen karar şehven bir önceki tüzük ele alınarak verilmiş olup, tarafımızca yapılan yanlışlık yeni tüzüğe göre düzenlenmiş ve kararımız ceza kurulu tarafından düzeltilerek açıklanmıştır. Böyle bir durumda tüzüğü ve/veya yasalarımızı göz ardı ederek bir karar veremeyeceğimiz ve yasalarımıza ve/veya tüzüğümüze uygun olarak bir karar vermemiz gerektiği aşikardır. Federasyonumuz da yasalara ve/veya tüzüğe uygun bir karar almıştır. Alınan karara ilişkin olarak aşağıdaki hususları belirtmek ve detaylandırmak isteriz: 


1. KKTC Basketbol Federasyonu Tüzüğünün 13.cü maddesinin 3.cü bendindeki “Liglerden çekilen kulüp ve dernekler, çekildikleri tarih esas alınarak Federasyon üyeliğinden çıkartılır ve tüm haklarını kaybederler”; 
2. KKTC Basketbol Federasyonu Tüzüğünün 13.cü maddesinin 6.cı bendindeki “Federasyondan ayrılan veya ihraç edilen veya ligden çekilen kulüp ve derneklere bağlı lisanslı sporcular ayrılma, ihraç veya çekilme tarihinden itibaren serbest kalırlar”; 
3. KKTC Basketbol Federasyonu Tüzüğünün 14.cü maddesinin 3.cü bendindeki “Ligden herhangi bir sebeple çekilen kulüp ve dernekler ligden çekildikleri sezon esas alınarak sonraki bir (1) yıl boyunca federasyonun düzenleyeceği hiçbir etkinliğe katılamazlar”; ifadelerinden de anlaşılacağı gibi, alınan kararlar Hukuka ve KKTC Basketbol Federasyonu Tüzüğüne bağlı kalarak alınan kararlardır ve ilgili maddeler yoruma açık değildir. 
4. Koop Spor Kulübü Extend Büyük Erkekler Liginden kendi isteğiyle, taraflarınca bildirilen yazılı bildirim ile çekilme kararı almış ve bu kararı federasyonumuza iletmiştir fakat yürülükteki tüzük gereği alınan bu kararın bir takımı değil Kulübü bağladığını belirtmek isteriz.
5. Federasyon Tüzüğü’nün ilgili maddelerine göre, ligden çekilen kulüplerin federasyon üyeliğinden çıkartıldığı ve bu süreçte tüm haklarını kaybettikleri hususunu teyit etmek isteriz. Bu çerçevede, Koop Spor Kulübü’nün mevcut federasyon üyeliği sona ereceğini biz değil tüzüğümüz söylemektedir. Dolayısı ile aslında Federasyon alt yapı takımlarına herhangi bir ceza vermemiş Tüzük gereği Kulübün üyeliği düşürüldüğünden dolayı altyapı takımları otomatik olarak cezadan etkilenmiştir. 6. Koop Spor Kulübü’nün çekilme kararının değerlendirme sürecinin Federasyon prosedürleri çerçevesinde adil ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü belirtmek isteriz. 7. Hukukçularımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda Koop Spor Kulübü’nün aldığı çekilme kararının olayda hiçbir suçu bulunmayan altyapılarda faaliyet gösteren değerli çocuklarımızın zarar görmemesi adına nasıl bir yol izleneceği bizleri zorlayan bir konu idi. Bu gelinen noktada yukarıda da belirttiğimiz gibi böyle bir durumda tüzüğü ve/veya yasalarımızı göz ardı ederek bir karar veremeyeceğimiz ve yasalarımıza ve/veya tüzüğümüze uygun olarak bir karar vermemiz gerektiği aşikardır.


Gelişen bu süreçte tarafımıza yapılan sözlü, yazılı ve sosyal medyada paylaşılan hakaret ,alaylı ve küçük düşürücü ifadelerin basketbolumuza zarar verdiğini ve bizleri çok üzdüğünü de belirtmek isteriz. Bu bağlamda Federasyonumuz bu ortamda sakin kalarak hiçbir tartışmaya ve polemiğe girmeyerek ve tüm Kulüplere eşit mesafede kalmaya devam ederek basketbolumuzun geleceğini, yasalarımız ve hukuksal kurallar çerçevesinde devam ettireceğini sizlere belirtiriz.

16/06/2024 15:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Basketbol Federasyonu’ndan kapsamlı açıklama
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.