HABER KIBRIS

Devlet saygınlığı korunmalıdır

ads
22/01/2017


ads

Orhan Aydeniz


Son zamanlarda bazı STÖ yöneticileri ve kişilerin sergilediği tutum nedeniyle, devletin saygınlığına gölge düşürüldüğü görüşündeyim.

Televizyon ekranlarında devletimizin aşağılanması, basın açıklamaları ile hükümete hakaret edilmesi, bazı devlet memurlarının, güneydeki yayın organlarında ülkemizi kötüleyici açıklamalar yapması, demokratik hak olarak kabul edilemez.

Maalesef devletin saygınlığını korumakla yükümlü olanların, demokrasi ile bağdaşmayan bu olumsuz tutumlar karşısında, umursamazlık içinde olduğu görülüyor.

Kuşkusuz örgüt yöneticilerinin, üyelerinin haklarını aramaları ve bu amaçla, yasalar çerçevesinde eylemler yapması normaldir.

Ancak STÖ’lerin faaliyetleri, kuruluş tüzükleri doğrultusunda yürütülmelidir. Ayrıca yöneticiler, üyelerinin kendilerinden farklı siyasi görüşe sahip olabileceğini dikkate alarak hareket etmelidir.

Düzenlenen eylemlerde de, gereksiz yere halkın huzurunun bozulmaması, trafiğin alt üst edilmemesi ve güvenlik güçlerinin güç kullanmak zorunda bırakılmaması gerekir. Hele dayanaksızca ve art niyetle, sürekli olarak Anavatana dil uzatılması onaylanamayacak bir davranıştır.

Demokrasiyi yanlış yorumlayan yöneticilerimizin hoşgörü ve nemelazımcılığını istismar eden bazı kişi ve örgütlerin; pervasızca devletimize, halkımızın çıkarlarına karşı saldırılarının şiddetini her geçen artırdığı görülüyor.

Maalesef ülkemizin geleceğinin henüz tam olarak şekillenmediği ve Anavatanın büyük fedakarlıkları ile her bakımdan rahat ve güven içinde hayatımızı sürdürebildiğimiz gerçeği gözardı ediliyor.

Dünyanın her yerinde devlette çalışanlar, bağlı bulunduğu kuruluşun ilkelerine ve disiplin kurallarına uymak, devletin saygınlığına gölge düşürmeyecek şekilde hareket etmek zorundadır.

Sivil Toplum Örgütü veya Sendika yöneticisi olmak, kimseye kendi halkına, ülkesine zarar verecek hareketler içinde bulunma hakkı tanımaz.

Hele devlette çalışanları temsil eden STÖ yöneticilerinin, devletimizi, henüz ateş kes durumunda bulunduğumuz Güneydeki yönetime ve bizi Rum’ların egemenliği altına sokmak isteyen, izolasyonlarla cezalandıran emperyalist ülkelere şikayet etmesi normal karşılanamaz.

Benim gördüğüm kadarıyle bu üzücü davranışları yapanlar; bugünlere gelene kadar çekilen acıları umursamıyor. Ayrıca devlette kolayca iş buldukları ve rahat bir yaşam sürdürdükleri için sahip oldukları olanakların değerini takdir etmiyorlar.

Oysa, henüz tanınmamış ve ekonomik izolasyonların kıskacı altında bulunmamıza karşın, çalışma koşulları, maaş ve özlük hakları bakımından başka ülkelerdeki devlet görevlilerinin bizdekiler kadar rahat ve şanslı olduğu söylenemez. Ayrıca ülkemizde devlet görevlilerinin diğer sektörlerde çalışanlardan çok daha avantajlı olduğu da biliniyor.

Kuşkusuz Türk halkı bugünlere kolay gelmemiştir. Yeniden geçmişe götürülmemiz ise, uçuruma sürüklenmemiz anlamında olacaktır.

Bu nedenle, halkımıza devletimize ve Anavatana saldırmayı alışkanlık haline getiren, televizyon ekranlarında devletimize sahte diyen, aşağılayan, maaş aldığı devletini yıkmağa çalışan, ona hakaret eden ve görev yaptığı kuruluşun ilkelerine uymayan ,memurlukla bağdaşmayan davranış içinde olanlara karşı, iktidar daha fazla hoşgörü göstermekten vazgeçmeli ve haklarında yasal işlem yapmalı. Aksi halde zarar ve tahribatları salgın bir hastalık gibi yaygınlaşacak ve kontrol altına alınamayacak düzeye çıkacaktır.

 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Devlet saygınlığı korunmalıdır, orhan aydeniz
MANŞETLER

HK Orhan Aydeniz

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems