HK Ajans Siyasi Yönelimler Araştırması yayınlandı

“Cumhurbaşkanı iç konulara müdahil olmalı”

ads
ads
08/11/2019
HK

ads
ads
HK Ajans Siyasi Yönelimler Araştırması yayınlandı


HK Ajans’ın belirli dönemlerde tekrarladığı ve bu kez dördüncüsü yapılan Siyasi Yönelimler Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Araştırmanın sonuçları Kıbrıs sorunu ve hükümetle ilgili vatandaşın düşüncülerine ışık tutuyor.

6 ilçede 900 Kişi ile Sistematik Rastgele Örnekleme yöntemiyle gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında seçmen listesine kayıtlı 18 yaş ve üstü KKTC vatandaşları yer aldı.

6-23 Ekim 2019 tarihleri arasında yüz yüze görüşme sistemiyle yapılan kamuoyu araştırmasında bir çok konuda vatandaşların sorulara verdiği cevaplar, bundan sonraki sürece katkı sağlayacak gibi görünüyor.

İki kesimli iki bölgeli federasyon çözüm modeli olarak görülüyor

HK Ajans’ın Siyasi Yönelimler Araştırması’nda sorulan “Kıbrıs sorununa en uygun çözüm modeli sizce hangisidir?” sorusuna yüzde 35,6’lık kesim İki kesimli iki bölgeli federasyon cevabını verirken, KKTC’nin tanınması/iki devletli çözüm cevabını verenlerin oranı yüzde 24,8 oldu. Mevcudun devamını isteyenler yüzde 14,9, Fikrim yok cevabını verenler ise yüzde 12 oldu.

Kıbrıs sorununa en uygun çözüm modeli sizce hangisidir?

“Türkiye ile birlikte hareket etmek önemli”

Kamuoyu Araştırması’na katılan vatandaşlara yöneltilen bir diğer soru ise “Kıbrıs sorununda Türkiye ile birlikte hareket etmemiz önemlidir” ifadesine ne düzeyde katıldığınızı lütfen belirtiniz.” Şeklinde oldu. Vatandaşların 1’den 5’e kadar puanlaması istenen soruda  4 puan yani Kesinlikle Katılırım cevabını veren kişi sayısı yüzde 69, 3 oldu.     Kesinlikle Katılırım cevabını ise  Katılırım cevabı yüzde  11.6 ile takip etti.

“Kıbrıs sorununda Türkiye ile birlikte hareket etmemiz önemlidir” ifadesine ne düzeyde katıldığınızı lütfen belirtiniz.

(1: Kesinlikle Katılmam, 2: Katılmam, 3: Kararsızım; 4: Katılırım; 5: Kesinlikle Katılırım)

M=4,37 (KESİNLİKLE KATILIRIM)

Müzakerelerin yeniden başlayacağına inanılmıyor

“Kamuoyu Araştırması’nda “Müzakerelerin kısa sürede yeniden başlayacağını düşünüyorum” ifadesine ne düzeyde katıldığınızı lütfen belirtiniz.” sorusuna ise vatandaşlar, yüzde 31 oranında Kesinlikle Katılırım cevabını verdi. Bu cevabı yüzde 20,4 oranında kararsızım cevabı izlerken yüzde 17,3 oranında kişi ise Katılırım cevabını verdi.

“Müzakerelerin kısa sürede yeniden başlayacağını düşünüyorum” ifadesine ne düzeyde katıldığınızı lütfen belirtiniz.

(1: Kesinlikle Katılmam, 2: Katılmam, 3: Kararsızım; 4: Katılırım; 5: Kesinlikle Katılırım)

M=2,64 (KARARSIZIM)

Müzakerelerin çözüme götüreceğine inanç azaldı

HK Ajans’ın kamuoyu araştırmasına Müzakerelerin çözüme götüreceği inancının azaldığı görülüyor. Araştırmada “Müzakerelerin kısa zamanda çözüm sağlayacağını düşünüyorum” ifadesine ne düzeyde katıldığınızı lütfen belirtiniz.” sorusuna yüzde 64,7 kesinlikle katılmam cevabını verdi. Katılırım cevabını verenlerin oranı ise yüzde 4,7’de kaldı.

“Müzakerelerin kısa zamanda çözüm sağlayacağını düşünüyorum” ifadesine ne düzeyde katıldığınızı lütfen belirtiniz.

(1: Kesinlikle Katılmam, 2: Katılmam, 3: Kararsızım; 4: Katılırım; 5: Kesinlikle Katılırım)

M=1,63 (KESİNLİKLE KATILMIYORUM)

Ankete katılanlar Rumlar’ın çözüm istediğine inanmıyor

Ankete katılanlara yöneltilen “Kıbrıslı Rumların çözüm istediğine inanıyorum” ifadesine ne düzeyde katıldığınızı lütfen belirtiniz.” cümlesine katılıp katılmadıkları sorulduğunda ciddi bir rakamın ortaya çıktığı görülüyor. Kamuoyu Araştırması’na katılan kişilerin yüzde 70,9’u Kesinlikle Katılmam cevabını verdi. Rumların çözüm istediğine inanan kişi sayısı ise yüzde 8,5 oranında.

 “Kıbrıslı Rumların çözüm istediğine inanıyorum” ifadesine ne düzeyde katıldığınızı lütfen belirtiniz.

(1: Kesinlikle Katılmam, 2: Katılmam, 3: Kararsızım; 4: Katılırım; 5: Kesinlikle Katılırım)

M=1,61 (KESİNLİKLE KATILMIYORUM)

“Sıfır asker sıfır garanti istemiyoruz”

HK Ajans’ın belirli sürelerde tekrarladığı Siyasi Yönelimler Kamuoyu Araştırması’nın dördüncüsünde araştırmaya katılan vatandaşlardan “Kıbrıs’ta normalleşme için sıfır asker sıfır garanti gereklidir” ifadesine ne düzeyde katıldığınızı lütfen belirtiniz.” cümlesini puanlaması istendi. 1 numara olan Kesinlikle katılmam görüşü yüzde 76,2 oran ile ilk sırada yer aldı. Vatandaşların sıfır asker sıfır garantiyi istemediği net bir şekilde bu ankette de ortaya çıktı.

"Kıbrıs’ta normalleşme için sıfır asker sıfır garanti gereklidir” ifadesine ne düzeyde katıldığınızı lütfen belirtiniz. 

(1: Kesinlikle Katılmam, 2: Katılmam, 3: Kararsızım; 4: Katılırım; 5: Kesinlikle Katılırım)

M=1,53 (KESİNLİKLE KATILMIYORUM)

"Olası bir çözümde Türkiye’nin garantörlüğü olmazsa olmazımdır” ifadesine ne düzeyde katıldığınızı lütfen belirtiniz.

(1: Kesinlikle Katılmam, 2: Katılmam, 3: Kararsızım; 4: Katılırım; 5: Kesinlikle Katılırım)

M=4,35 (KESİNLİKLE KATILIRIM)

“Halk sistem değişikliği istiyor”

Araştırmada “İçteki sorunların çözümü için sistem değişikliğine gidilmelidir” ifadesine ne düzeyde katıldığınızı lütfen belirtiniz.” şeklindeki soruya ise araştırmaya katılanlar yüzde 55,3 ile Kesinlikle Katılırım cevabını verdi. Sistem değişikliğinin ilaç olacağı görüşünü benimsediği görülen vatandaşlar,bu sistemin daha fazla sürdürülebilir olmadığı görüşünde.

"İçteki sorunların çözümü için sistem değişikliğine gidilmelidir” ifadesine ne düzeyde katıldığınızı lütfen belirtiniz.

(1: Kesinlikle Katılmam, 2: Katılmam, 3: Kararsızım; 4: Katılırım; 5: Kesinlikle Katılırım)

M=4,23 (KESİNLİKLE KATILIRIM)

“Cumhurbaşkanı iç konulara müdahil olmalı”

Araştırmada Cumhurbaşkanının içteki reform gerektiren noktalarda konulara daha etkin müdahilliği de soruldu. «Cumhurbaşkanının içte reform gerektiren alanlarda topluma liderlik etmesi ve yol gösterici olması gerekir” ifadesine ne düzeyde katıldığınızı lütfen belirtiniz. sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 75,6’sı kesinlikle katılırım cevabını verdi. Bir diğer soru ise “Cumhurbaşkanı sadece Kıbrıs sorunu ile ilgilenmelidir” ifadesine ne düzeyde katıldığınızı lütfen belirtiniz.” oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 40,4’ü bu soruya kesinlikle katılmam cevabını verdi.

"Cumhurbaşkanının içte reform gerektiren alanlarda topluma liderlik etmesi ve yol gösterici olması gerekir” ifadesine ne düzeyde katıldığınızı lütfen belirtiniz.

(1: Kesinlikle Katılmam, 2: Katılmam, 3: Kararsızım; 4: Katılırım; 5: Kesinlikle Katılırım)

M=4,64 (KESİNLİKLE KATILIRIM)

"Cumhurbaşkanı sadece Kıbrıs sorunu ile ilgilenmelidir” ifadesine ne düzeyde katıldığınızı lütfen belirtiniz.

(1: Kesinlikle Katılmam, 2: Katılmam, 3: Kararsızım; 4: Katılırım; 5: Kesinlikle Katılırım)

M=2,48 (KATILMAM)

Hükümet sınıfı geçemedi

HK Ajans’ın belirli sürelerde tekrarladığı Siyasi Yönelimler Kamuoyu Araştırması’nın dördüncüsünde araştırmaya katılan vatandaşlar mevcut hükümete geçer not vermedi. Vatandaşlardan hükümetin başarısını oylaması istendiğinde yüzde 25,4’ün 1 puan verdiği görülürken bunu yüzde 22,2 ile 5 puan izliyor. Ortalama ise 4 puan olarak görülüyor.

Mevcut UBP-HP hükümetini ne düzeyde başarılı bulduğunuzu 1-10 arası ölçekte lütfen belirtiniz.

M=4,24; 4/10

“Erken seçim şart”

“Sizce ülkenin esenliği için hükümet oluşumuna ilişkin en iyi alternatif aşağıdakilerden hangisidir?” sorusuna ise araştırmaya katılanların yüzde 45,6’si erken seçim cevabını verdi. Yüzde 28,6’sı ise mevcut Ulusal Birlik Partisi Halkın Partisi hükümetinin devamı şeklinde yanıt verdi. Erken seçim isteyenlerin oranı bu noktada daha fazla olarak görülüyor.

Sizce ülkenin esenliği için hükümet oluşumuna ilişkin en iyi alternatif aşağıdakilerden hangisidir?

Kabinenin ne başarılı ne başarısız

Kabinenin puanlanması istendiğinde ise bakanların “ne başarılı ne de başarısız” not ortalamasında olduğu görülüyor. Bakanlar arasında en fazla not 3,23 ile İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars aldı.Baybars’ı 2,98 ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu izledi. 3’üncü sırada ise 2,94 puan ile Başbakan Ersin Tatar yer aldı.

Başbakan ve okuyacağım Bakanları genel olarak ne ölçüde başarılı bulduğunuzu lütfen puanlayınız.

Ne Başarılı Ne Başarısız (M: 2,61-3,4)

08/11/2019 12:38
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Siyasi Yönelimler Araştırması, haber, kıbrıs, araştırma, HK Ajans Siyasi Yönelimler Araştırması yayınlandı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.