HABER KIBRIS

İddialıyım. Sistemin mağduru vatandaş ve cebindeki para

ads
29/08/2017


ads

Hüseyin Ekmekci


Sabah ilk telefon, Dr. Faiz Sucuoğlu’ndan…

“Birkaç noktada ekleme yapmam gerek” dedi…

Dün kaleme aldığım yazıda, “hastaları unuttunuz” demiştim. Sevk sayısındaki artış, ilaç tüketimindeki artış ve YDÜ’ye yapılan ödemede Sayıştay denetimi olmadığını vurgulamıştım.

Dört maddede cevap verdi Faiz bey:

  • Doktorların hastanede döner sermaye kapsamında hasta bakması, dünyanın gelişmiş bir çok ülkesinde uygulanıyor.
  • YDÜ’ye ödenen para, faturaların tarafımızdan titizlikle incelenmesi sonrasında yapılmıştır. Biz Sayıştay başkanlığı’ndan denetleme talep ettik. Başkanlıktan bize gelen yazı, “Biz gerek görürsek denetim yaparız, siz ödeyin” şeklindeydi.
  • Sevklerde çok ciddi bir artış var ama insanlar yurt içine sevk istiyor. Evet sevk sayısı arttı ama, hasta sayısında da ciddi bir artış var.
  • Devletin ilaç masraflarının arttığı doğrudur. Ancak, Onkoloji Merkezi’mizin açılması ile birlikte, kanser hastaları artık yurt içerisinde tedavi oluyor. İlaç masraflarının artmasındaki en önemli neden bu…

Hiçbirine de itirazım yok.

İtirazımı kendisine de söyledim:

“Faiz bey, teşekkür ederim. Benim itiraz noktalarım da şunlar:

  • Doktorlar döner sermaye kapsamına girerken, hastalar neden Genel Sağlık Sigortası kapsamına girmiyor. Doktorlar klinik gelirlerini hastaneden elde edecekler ama hastalar ödedikleri sigortadan faydalanamayacak. Doktor- Hastane- cepteki para arasında bir üçgen kurulurken, mağdur gene vatandaş…
  • YDÜ’ye elbette ödeme yapılacak, hizmet alınıyor sonuçta. Ancak, daha “ödeme” deyen Sayıştay Başkanlığı ,bu kez, “gerek görürsek denetleriz” diyerek, ortama “flu” bir görüntü atıyor.
  • Sevklerdeki artışta, belli branşlardaki doktorların aynı zamanda özel hastanelerde (YDÜ, KOLAN, ETİK vs vs) de çalışıyor olmalarının bir etkisi olduğunu düşünüyorum.
  • İlaç harcamalarındaki artışa verilen cevap son derece haklı. Yine de, ilaç tüketiminin denetlenmesi ve tek elden kontrol edilmesi için kurulması gereken sistem halen yok. Ciddi bir ilaç tüketimi var. Hayır tüketilmiyor da,alınıyor, ya devlet çöplükte, ya vatandaş evde imha ediyor. Bir de özel eczaneleri devreye sokarak, devleti denetleyen pozisyonuna getirmek gerek…

Dört cevap verdi Faiz bey…

Ben de dört cevaba ne düşündüklerimi ekledim.


Vatandaş neden unutuldu?

Düşünsenize?

Yeni sistem 1 Ağustos itibariyle kurulmuş olsaydı…

Yurttaşın sağlık harcamaları büyük oranda Genel Sağlık Sigortası tarafından karşılanacaktı.

Devlet hastaneleri özerkleşecekti.

Devlet hastanelerinde tam gün hizmete geçilmiş olacaktı.

Döner Sermaye sistemin de doktorların gelirleri de artacaktı.

Yeni sistemle birlikte yurttaşın Anayasal hakları da korunmuş olacaktı.

E benim de derdim bu…

Hastaneyi koru…

Doktoru koru…

Vatandaşın cebindeki parayı al…

Ama vatandaşın da “sigorta primi” her ay yatsın…

E olmadı…

Vicdanım rahat değil.

 


Hükümetin tek derdi “istifaları engellemek”

Doktorların “istifa” tehdidine odaklanan bakanlık, alelacele davrandı.

Hükümet kamu hekimlerinin istifasını engellemeye odaklandı

Hükümet Genel Sağlık Sigortasını kurmak ve akabinde Döner Sermaye Yasası eliyle hastaneleri özerk yapıya kavuşturmak yerine tam tersine 1 Ağustos endişesi ile kamu hekimlerini memnun etmeye odaklandı.

Önce doktorların maaşları artırıldı daha sonra ise henüz Genel Sağlık Sigortası kurulmadan Döner Sermaye Yasası Cumhuriyet Meclisine sevk edildi.

Böylelikle sağlık fonunda biriken mali kaynaklar maaşlarına ilave olarak kamu sağlık çalışanlarına sunulmak istendi…

Kamu hekimlerine öze hasta bakma imkânı yaratılmaya çalışıldı.

Cumhurbaşkanı, Döner Sermaye Yasasını onaylayıp yayımlanmak üzere resmi gazeteye göndermek yerine konuyu Anayasa Mahkemesine aktarınca 1 Ağustos dönemecinde istifaları engelleyebilmek için alelacele kamu hekimlerinin özel hasta bakmasını sağlayacak başka bir tüzük hazırlanıp bakanlar kurulundan geçirildi.

Belki hükümet doktorların istifasını geçici bir süreliğine engellemiş oldu ancak devletin sağlık harcamaları arttıkça artarken, hastaların devlet hastanelerinden ücretsiz sağlık hizmeti alması da sorgulanır bir hal aldı.

Gelinen aşamada yeni sistemin üzerine inşa edileceği Genel Sağlık Sigortasının gelir-gider dengesini kurmak da çok daha zor olacak.

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: hüseyin ekmekçi
MANŞETLER

HK Hüseyin Ekmekci

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems