HABER KIBRIS

İnce Av'ın günleri, kuralları ve haritası açıklandı

İkinci İnce Av Mevsimi (Üveyik Avı)’yla ilgili günler, kurallar ve av haritası açıklandı.

ads
05/08/2012
T.A.K.

İnce Av'ın günleri, kuralları ve haritası açıklandı
ads

İkinci İnce Av Mevsimi (Üveyik Avı)’yla ilgili günler, kurallar ve av haritası açıklandı.

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Yulaf tarafından yapılan açıklamada, ikinci ince avın, 26 Ağustos ile 2, 9 ve 12 Eylül tarihlerinde yapılabileceği bildirildi.

Avlanma isteyen avcıların, ellerindeki Av Ruhsatlarının 31 Temmuz 2013’e kadar geçerli olması gerektiği belirtilen açıklamada, “Eski Av ruhsatları ile avlanma faaliyeti yapılamaz. Av Ruhsatlarını yenilemek isteyen kişiler İlçe Kaymakamlıklarına başvurabilirler” denildi.Açıklamada, İkinci İnce Av günlerinde avlanabilecek av kuşları ve sayıları şöyle sıralandı:

“A) Avcılar av günlerinde, Üveyik, Yaban Güvercini, Fasa, karga ve saksağan avlanabilir. Bunların dışında herhangi bir Av ve Yabani kuş avlanmayacaktır.

B) İkinci İnce Av günlerinde bir avcı her av günü için, yukarıda belirtilen Av kuşlarından, 8 Adedi Fasa olmak üzere diğer kuşlarla birlikte en fazla toplam 40 (Kırk ) adet avlayabilir.”

Açıklamada, avcılarla ilgili uyarılara da yer verildi ve avcıların, telefon ve elektrik kabloları ile trafik işaretlerine ve bilgi verici levhaların korunmasına dikkat etmeleri istendi; kurallara azami dikkat göstermeleri gerektiği belirtildi. 

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

İÇİŞLERİ VE YEREL YÖNETİMLER BAKANLIĞI18/2009 sayılı Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası uyarınca İkinci İnce Av Mevsimi ( Üveyik AVI) 26 Ağustos 2012, 2, 9 ve 12 Eylül 2012 günleri toplam 4 gün av faaliyetti yapılacaktır.

Av Faaliyetine katılmak isteyen Avcıların, ellerindeki Av Ruhsatlarının 31 Temmuz 2013’e kadar geçerli olması gerekmektedir. Eski Av ruhsatları ile avlanma faaliyeti yapılamaz. Av Ruhsatlarını yenilemek isteyen kişiler İlçe Kaymakamlıklarına başvurabilirlerİkinci İnce Av Günlerinde Avlanacak Av Kuşları ve sayısı aşağıda belirtilmektedir.

A) Avcılar av günlerinde, Üveyik, Yaban Güvercini, Fasa, karga ve saksağan avlanabilir. Bunların dışında herhangi bir Av ve Yabani kuş avlanmayacaktır.

B) İkinci İnce Av Günlerinde bir avcı her av günü için, yukarıda belirtilen Av kuşlarından, 8 Adedi Fasa olmak üzere diğer kuşlarla birlikte en fazla toplam 40 (Kırk ) adet avlayabilir.

Av faaliyeti yapacak avcıların, Av Faaliyeti esnasında Telefon ve elektrik kabloları ile trafik işaretlerine ve bilgi verici levhaların korunmasına ve Av faaliyeti ile ilgili uyulması gereken kurallara azami dikkat göstermeleri gerekmektedir.

 İKİNCİ İNCE AV MEVSİMİ İLE İLGİLİ AV HARİTASI’NIN AÇIKLAMASI

A- Avlanmaya Kapalı Bölgeler;

1. Av.Haritasının;

1,2,,21,22,23,24,28,29,30,33,34,35,36,37,38, 41,42,43,44,47,51,52, ve 56 Numaralı Av Bölgeleri avlanmaya kapalıdır.2. Karpaz anayolunu İskele’ye bağlayan iki bağlantı yolu (Karpaz anayolu – İskele ile Bahçeler – İskele yolu arasında kalan bölge) yani Granel Otel’den İskele’ye giden yolun doğusu ava kapatılmıştır.

3. 3 No’lu Av Bölgesi içinde bulunan, Dipkarpaz köyünün güney istikametinde Dipkarpaz-Kaleburnu yolu üzerinde bulunan Tulumba tepesi ava kapatılmıştır.Sınırları yol ile belirlenmiş 1.2.km’lik alanın bittiği yerden güney istikametine giden toprak yoldan Tulumba kuyusuna ve orada bulunan mandıranın önünden geçen toprak yolu takiben ana yola giden yolun ana yola birleştiği yere ve aradan başlangıç noktasına gelen bölge ava kapatılmıştır.

4. 3 No’lu Av Bölgesi içinde bulunan, Dipkarpaz manastır asfalt yolu Salih Avcı Ormanına inen toprak yoldan batı istikametine devam eden ve denize paralel en yakın toprak yol, günet istikametine 4.6 km. Devam eden ve kumsal ile son bulan yolun güneyinde kalan sahil şeridi Salih Avcı oramına giden yolun başlangıç noktasından güney istikametine devam eden asfalt yolun Blue See Otel hududuna kadar olan denize bakan kısmı ava kapatılmıştır.

5. Bafra Tatil Köyünün çevresindeki üçgen bölge (10 nolu av bölgesinin doğu sınırı ile Bafra köyünden denize kadar giden toprak yol arasında kalan üçgen bölge ava kapatılmıştır.6. Mevcut av haritasında kırmızı renkle belirlenmiş Sürekli Av Koruma Bölgeleri dışında askeri bölgeler ile Mehmetçik köyü girişinde bulunan gölün 500 metre çevresi ile yerleşim yerlerinin 200 metre çevresi ava kapatılmıştır.

7. İskele bölgesinde bulunan ve 16 nolu av bölgesi içerisinde kalan bölge (İskele’den başlayarak İskele-Topçuköy asfalt yolu boyunca Topçuköy’e, oradan asfalt yolu takip ederek İskele’deki başlangıç noktası içerisinde kalan bölge) ava kapatılmıştır.

8. Güzelyurt-Kalkanlı-Yayla- gaziveren bölgelerinde 50,53 ve 54 nolu av bölgeleri içerisinde kalan bölge. (Güzelyurt-Girne anayolu üzerindeki O.D.T.Ü. kampüsü-Kalkanlı kavşağından başlayarak batı yönünde toprak yol boyunca (Atış Poligonu yolu) Akdeniz Yayla toprak yoluna oradan güney yönünde toprak yolu takip ederek Yayla’ya, oradan güney yönündeki toprak yolu takip ederek Gazivere’e oradan Gaziveren-Güzelyurt asfalt ana yolunu takip ederek Aydınköy’e oradan güneydoğu yönünde asfalt yolu takip ederek Aşağı Bostancı’ya oradan kuzey batı yönünde asfalt yolu takip ederek Güzelyurt’a oradan kuzey yönünde Güzelyurt-Girne asfalt anayolunu takip ederek Kalkanlı-Ö.D.T.Ü. kavşağındaki başlangıç noktasına kadar olan bölge ava kapatılmıştır.

 

9. 20 No’lu Av Bölgesi içinde bulunan, Geçitkale’den Tatlısu’ya giden eski yoldan Tatlısu Çınarlı’ya dönen yol kavşağından Çınarlı istikametine 1.5 km’lik yolun batı kısmı ve sınırları dere yatağı ile çevrili bölge ava kapatılmıştır.

10. Yedi numaralı avlanma bölgesinde bulunan, balıkçı barınağından başlayarak kuzeye doğru giden toprak yolun doğusunda bulunan ev ile birleşen kavşakta Yeşilköy istikametine doğru yönünde giden toprak yolun kuzey sahili takip eden denize en yakın toprak yol yaklaşık 4 km gittikten sonra denize en yakın noktasında kalan bölgenin denize bakan kısmı ava kapatılmıştır.

11. 27 nolu Av Bölgesinde, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun üzerinde Kurudere köyü karşısında bulunan ve yol boyunca yaklaşık 1 km sınırı devam eden yolun kuzey, doğu, güney ve batı sınırı ekili alan (Orman) ile çevrili arazi ava kapatılmıştır.

12. 40 nolu Av Bölgesinde, Girne – Değirmenlik yolunun Ozanköy’e ayrılan yerden Ozanköy’e, oradan köyün doğusundan toprak yol boyunca Çatalköy’e, oradan Çatalköy içerisinden geçip doğu istikametinden Girne – Değirmenlik yoluna, oradan başlangıç noktasına kadar olan bölge ava kapatılmıştır.

13. 46 no’lu Av Bölgesinde, Zeytinlik – Karaman arasındaki taş zeminli toprak yolun kuzeyinde kalan bölge ile Edremit sınırından başlayıp, Yeşiltepe’ye giden geniş yangın şeridinin kuzeyinde kalan bölge ava kapatılmıştır.

14. Girne – Çatalköy Bölgesi’nde bulunan ve 39 nolu Av bölgesi içerisinde kalan “Korineum” Golf Sahası’nın 300 metre çevresi ava kapatılmıştır.

15. Sürekli Av Koruma Bölgeleri;Yukarıda belirtilen tüm bölgeler ava açık günlerde avlanmaya kapalıdır.

 Avcıların Uyması Gereken Kurallarİkinci İnce Av Mevsiminde Avlanacak Av Hayvanları;

- Avcılar av günlerinde, Üveyik, Yaban Güvercini, Fasa, karga ve saksağan avlanabilir. Bunların dışında herhangi bir Av ve Yabani kuş avlanmayacaktır.

- İkinci İnce Av Günlerinde bir avcı her av günü için, yukarıda belirtilen Av kuşlarından, 8 Adedi Fasa olmak üzere diğer kuşlarla birlikte en fazla toplam 40 (Kırk ) adet avlayabilir.

- Güneşin doğuşu ile batışı arasında av faaliyeti yapılabilir.

- Baraj ve göletlerden en az 500 (Beşyüz) metre uzakta av faaliyeti yapılabilir.

- Meskun mahalden 200 (İkiyüz) metre uzakta av faaliyeti yapılabilir.

- Av Tüfeği veya Hava Tüfeğine susturucu, dürbün ve benzeri metaryel takılarak av faaliyeti yapılamaz. Av faaliyetinde kullanılacak Hava Tüfekleri 0.177 inçten büyük çapta olamaz.

- İkinci İnce avda, köpekle av faaliyeti yapılamaz.

- Av faaliyetinde Tel, tuzak, kapan, file, ökse ve ses bandı veya hayvan sesi çıkaran bir alet veya cep telefonu kullanılamaz.

- Av bölgelerine araçla gidecek avcılar, tüfeklerini araçlarının bagajlarında ve kırık olarak bulunduracaklardır.

- Avcıların avlanırken hedefini görüp tanımadan ateş etmemeleri ve birbirlerini koruyacak şekilde avlanmaya özen göstermeleri gerekmektedir.

- Avcıların ava kapalı bölgelere girip avlanmamaları ve Yasada yer alan kurallar dışına çıkmamaları gerekmektedir.

- Avcılar; Av Koruma Görevlileri’nin uyarılarına uymak zorundadır.

- Yasa veya Bu Tüzük, kurallar dışına çıkan avcılar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

- Telefon ve elektrik kabloları ile trafik işaretlerine ve bilgi verici levhalara zarar verilmeyecektir.

- Av gününden önce başka bir adreste konakladıktan sonra ava çıkacak olan avcıların tüfeklerini de beraberinde götürebilmeleri için Tasarruf ve Avlanma Ruhsatlarına ek olarak İlçe Kaymakamlıklarından Taşıma İzni alınacaktır.

 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: İnce Av’ın günleri, kuralları ve haritası açıklandı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems