Kalem kalem gideceği yer belli

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile KKTC’ye 2020 yılı sonuna kadar mali anlaşmalarla 2 milyar 88 milyon 976 bin 50 TL aktarılacak.

ads
ads
26/05/2020
HK

ads ads
Kalem kalem gideceği yer belli

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile KKTC’ye 2020 yılı sonuna kadar mali anlaşmalarla 2 milyar 88 milyon 976 bin 50 TL aktarılacak.

Mali kaynağın 650 milyon TL’si savunma giderleri için kullanılacak. Bugüne kadar KKTC bütçesinden savunma giderleri karşılandığı için, ilk etapta gelmesi gereken bu kaynak maliyede ciddi bir rahatlama sağlayacak.

Alt yapı projelerine ise 272 milyon 973 bin TL kaynak aktarılacak. Bu kaynakla ülkede yarım kalan çok sayıda yol projesi başta olmak üzere, çöm sayıda proje tamamlanacak.

Reel sektör için ise öngörülen hibe destek 115 milyon 422 TL. Böylelikle kaynağın toplam 1 milyon 38 bin 395 TL’si, hibe olarak KKTC ekonomisine aktarılacak.

Kaynağın 1 milyon 250 bin 580 TL’si ise kredi olarak KKTC maliyesine aktarılacak. Kredi olarak aktarılacak kaynağın tamamı ise cari bütçe açığı ve kamu sektörünün ihtiyaçları için harcanacak.

2020 sonuna kadar kaynağın sağlıklı kullanılması için öngörülen eylem planı ise şöyle:

2020 YILI EYLEM PLANI

1. Kamuda (kurum ve kuruluşlar dâhil) yeni istihdam edilecek toplam personel sayısının (geçici

süreli personel dâhil) 2020 yılı için bir önceki yılda kamudan ayrılanların sayısını geçmemesi

(2020 yıl boyunca)

2. Yeni istihdam edilecek geçici işçi sayısının bir önceki yılda kamudan ayrılan geçici işçi sayısını

geçmemesi (2020 yıl boyunca)

3. KKTC e-Devlet çalışmalarına, Dijital Türkiye çalışmalarıyla eşgüdüm içerisinde devam edilmesi

ve çalışmaların hızlandırılması (2020 yılı boyunca)

4. Kamu kaynağı kullanan ve/veya yönetimi kamu tarafından atanan kurumların, ödeneği olmadan

görev verilmemesi ve görev zararı yapılmaması (2020 yıl boyunca)

5. KKTC İstatistik Kurumunun kurumsal ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi (2020)

6. Kooperatif Merkez Bankası yönetiminin profesyonelleştirilmesi, Bankanın yeniden

yapılandırma planının hazırlanması ve Fasıl 114 Kooperatif Şirketler (Değişiklik) Yasası'nın

çıkartılması (2020)

7. Sosyal güvenlik sisteminin gelecek 20 yıla yönelik aktüeryal dengesinin analiz edilmesi ve

gerekli yapısal tedbirlerin hayata geçirilmesi (2020)

8. KKTC Limanlar master planının hazırlanması ve onaylanması (2020)

9. Turizm Stratejik Planı'nın Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmesi ve Eylem Planı İzleme

Komisyonu kurulması (2020)

10. İş yapmayı kolaylaştıracak gerekli tedbirlerin alınması ve düzenlemelerin yapılması (2020)

11. Türkiye-KKTC arasındaki ticari ilişkilere yönelik uygulamaların ve anlaşmaların gözden

geçirilmesi ve güncellenmesi (2020)

12. Enerji Verimliliği Yasasının yürürlüğe girmesi (2020)

13. Elektrik ve gaz enterkoneksiyon projeleri çalışmalarına devam edilmesi (2020)

14. Entegre Tarım Bilgi Sisteminin oluşturulması (2020)

15. Yüksek Öğrenim Strateji Eylem Planının Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmesi (2020)

16. KKTC Başbakanlık Kuzey Kıbrıs Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) ile Bayındırlık ve

Ulaştırma Bakanlığı Proje Hazırlama ve Uygulama Biriminin atıl durumda olan mühendis ve

mimarların kullanılması suretiyle teknik ve idari kapasitesinin artırılması (1 Haziran 2020)

17. KKTC’nin tüm Bakanlıklarında asgari 3 yetkiliden oluşan Proje Uygulama ve Takip

Komisyonların kurulması, (15 Haziran 2020)

26/05/2020 15:34
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: türkiye, kktc, anlaşma, haber, kuzey kıbrıs, fuat oktay, ersin tatar, recep tayip erdoğan
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.