Maliye Bakanı 2020 Bütçesini Sundu

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın sunumunu yaptı.

ads
ads
09/12/2019
HK

ads ads
Maliye Bakanı 2020 Bütçesini Sundu

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın sunumunu yaptı.

2020 Mali Yılı Bütçesinin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Amcaoğlu, mali bir plan olan bütçenin; mali, ekonomik, siyasi ve hukuki sonuçlar yarattığına değindi, bu nedenle de bütçenin iyi planlanması ve dikkatli kullanılmasının önem arz ettiğini aktardı.

“Elbette ki ihtiyaç ve talepler her zaman olduğu gibi yüksektir. Özellikle taleplerdeki yükseklik ülkemizin kaynak ve olanaklarının göz önüne alınmaması yanında daha başarılı olma, daha iyi hizmet yaratma, insanlarımıza daha iyi olanak sağlama yönündedir” diyen Amcaoğlu ancak görevlerinin ülke kaynaklarının olanaklar nispetinde ve öncelikli ihtiyaçlar çerçevesinde etkin olarak dağılımını sağlamak olduğuna değindi.

Bütçenin geçmiş veri ve bilgiler de kullanılarak, gelecek tahmin ve programlarına uygun olarak ihtiyaçların karşılanması yönünde etkin dağılımın en iyi şekilde yapıldığı inancı ile hazırlandığını kaydeden Amcaoğlu, kendisinden önceki hemen hemen tüm Maliye Bakanlarının dile getirdiği bir hususu başlatmanın gururuyla sunumu yaptığını anlattı…

Amcaoğlu, “KKTC’de ilk defa olarak, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası ile yapılan bir protokol ile kamu borçlarının Ekim 2019 ayından başlayarak geri ödenmesine başlanmıştır. Bu durumun 2020 yılı ödemelerinde bizi zorlayacağı açık olmakla birlikte taviz verilmeden borçların ödenmesi bütçeden yapılacak ödemelerin önemli bir paydasını oluşturacaktır. Bu ödemeler ile banka, daha fazla kaynağı reel sektöre kredi olarak kullandırma olanağı bulacağından, özel sektöre daha çok yatırım olanağı sağlayacaktır” dedi…

Amcaoğlu, hedeflerinin; kamu görevlilerinin, devletten yardım alanların, burs alan öğrencilerin ve hibe alan çiftçilerin alım gücünü de muhafaza ederek, piyasaya daha çok kaynak aktarmak, daha yüksek istihdam ve daha düşük işsizlik olduğuna işaret etti.

Küçük bir ekonomiye sahip olunması nedeniyle uluslararası ekonomideki değişimlerden orantısız olarak etkilenildiğini belirten Amcaoğlu, “Ekonomiyi harekete geçirmek için hedefli ve zamanında mali uyaranların kullanımı tercih edilmiştir. Bu maksatla da hem bir kısım vergilerde indirime gidilmiş hem de kamu maliyesinde gelirlerin artışından feragat edilerek akaryakıt zammı gibi ülkedeki tüm fiyatların artmasına sebep olacak fiyat düzenlemelerinden kaçınılmıştır” dedi…

Amcaoğlu, halkın yaşam kalitesini arttırmanın temel felsefeleri olacağını vurgulayarak, yaptıkları ve yapmakta oldukları projelere değindi…

Yüksek bütçe açığı pahasına, ülkenin büyümesi için ihtiyaç duyulan yatırım projelerine artış yapıldığını anlatan Amcaoğlu, KKTC ekonomisinin; 2017 yılında yüzde 5.4, 2018 yılında yüzde 1.3, 2019 yılında da yüzde 1.9 büyüme gerçekleştirdiğini; 2020 yılında yüzde 3.6, 2021 yılında ise yüzde 4.4 büyüme olacağının tahmin edildiğini aktardı…

“Bu bağlamda 2019-2021 orta vadeli program döneminde ortalama yüzde 3.3 büyüme olacağı tahmin edilmektedir” diyen Amcaoğlu, bütçe hedefini şu sözlerle açıkladı:

“2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı; Sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması, Kamunun etkinliğinin ve özel sektörün rekabet gücünün artırılması, Üretime dayalı büyümenin artırılması ve istidamın önünün açılması,Mali disiplinin sağlanarak devam ettirilmesi,Yapısal tedbirlerin uygulamaya konulması,Ekonominin istikrarlı bir hale getirilmesi,Mevcut kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi, Gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplininin sağlanarak kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılması,hedefi ile hazırlanmıştır”.

2019 mali yılı yılsonu tahminine göre 452,2 milyon Türk Lirası Bütçe açığı öngörüldüğünü belirten Amcaoğlu, 2020 yılı bütçe açığı da göz önüne alındığında taviz vermeksizin çalışma yapılması hususunda kendilerine önemli görevler düştüğünü söyledi.

Ülkeye özgü sorunlar ve yapısal sıkıntıların birçok kamu kurum ve kuruluşun sürdürülebilirliği hususunda sıkıntı yarattığına işaret eden Amcaoğlu, “Bu nedenledir ki ekonomik programlar uygulamak zorunluluğu ve ihtiyacı duyulmaktadır. Bundan korkmamamız, sorunlarla yüzleşmemiz ve sürdürülebilirliği sağlamak açısından plan ve programlara bağlı kalarak mali disiplinden taviz vermeyecek çözümler üretmemiz gerekmektedir” dedi…

Amcaoğlu, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın; Hükümet programında da yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması; hesap verebilirlik ve mali saydamlığın sağlanması yaklaşımı ile Yerel Gelirler %21,85, Yerel Giderler ise %11,62 artış öngörüsü çerçevesinde hazırlandığını anlattı.

2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın komiteden; 8 milyar 824 milyon Türk Lirası Gider,  8 milyar 236 milyon Türk Lirası Gelir,  588 Milyon Türk Lirası Bütçe açığı olarak onaylandığını anımsatan Amcaoğlu, öngörülen bütçe açığının iç kaynaklarla karşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

Ekonomik Program’ın 2020-2022 dönemi çalışmalarının henüz tamamlanmadığını da açıklayan Amcaoğlu, bu nedenle de 2020 bütçesinde yer alacak Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı reel sektör ve altyapı yatırımları dağılımının bütçede yer almadığını aktardı.

Amcaoğlu, kalem kalem bütçe giderlerini de paylaştığı sunumunda, adeta ikinci bir iş olarak karşılarında duran ek mesai ödemelerinin sürdürülebilir olmadığını ve tedbir alınması zorunluluk arz eden bir sorun olduğunu vurguladı. (BRT)

09/12/2019 13:28
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Olgun Amcaoğlu, HABER, KIbrıs, maliye bakanı
MANŞETLER

HK EKONOMİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.