HABER KIBRIS

Orta Vadeli Program nedir?

ads
14/06/2018


Birikim Özgür


Geçtiğimiz günlerde Yenidüzen Gazetesi 2018-2020 dönemi için hazırlanan Orta Vadeli Programın (OVP) içeriğini okuyucularıyla paylaştı.

Yerel seçimlerin ardından bu program kamuoyunu bayağı bir meşgul edecek.

Ama nasıl ve hangi amaçla?

Mevcut hükümeti devirmek ve yönetememe sorunundan beslenen statükoyu sürdürmek için mi?

Yoksa Kıbrıslı Türklerin devlet yönetme kapasitesine sahip olduğunu dosta-düşmana göstermek için mi?

DPÖ’nün yoğun çalışmalarıyla oluşturulan OVP lalettayin bir belge değil…

En son UBP-DP hükümeti 2017-2019 dönemi için OVP’yi açıkladı.

Ancak OVP taslağının Sosyal ve Ekonomik Konseyde tartışılması 6 Aralık 2016 tarihini bulmuştu.

Yani bütçenin Meclisteki komite aşaması tamamlandıktan sonra…

Hâlbuki mekanizma şöyle işlemeli:

Hükümet bir sonraki üç yıllık dönem için OVP taslağını hazırlayıp Sosyal ve Ekonomik Konseye sunmalı.

Tartışmaların ardından OVP’ye son şekli verilmeli ve Bakanlar Kurulunda onaylanmalı.

Bir sonraki mali yıl bütçesi OVP’ye bağlı şekillenmesi beklenen Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) doğrultusunda oluşturulmalı ve en geç 31 Ekim itibariyle Meclise sevk edilmeli.

Eğer bu silsile ciddiye alınmazsa, OVP’ler “dostlar alışverişte görsün” mantığıyla hazırlanıyor demektir.

Yenidüzen Gazetesinin paylaştığı OVP, 2018-2020 dönemi için hazırlanmış bir taslak.

2017 yılında bütçe Meclise sunulmadan önce Bakanlar Kurulunda onaylanması gereken 2018-2020 OVP’sini biz şimdilerde tartışıyoruz.

Hâlbuki bunun yerine hükümetin bir defaya mahsus olmak üzere bir yılı atlayarak OVP’yi 2019-2021 dönemi için hazırlaması ya da 4 yılı kapsayacak şekilde 2018-2021 dönemi için hazırlaması daha doğru olabilirdi.

Taslağa son şekli verilirken bu konu iyi değerlendirilmeli.

Peki, bu program ne işe yarayacak?

OVP’ler, devletin önümüzdeki üç yıl için makroekonomik göstergelere ilişkin öngörü ve hedeflerinden oluşur.

Örneğin hükümet der ki;

“Önümüzdeki üç yılın birinci yılında ben % 5 büyüme, ikinci yılında % 6 büyüme, üçüncü yılında da % 6,5 büyüme hedefliyorum”.

Benzer hedef ve öngörüler diğer makroekonomik göstergeler için de hazırlanır.

“Önümüzdeki üç yılda bütçe gelirlerinin tedrici olarak artarak milli gelirin % 40’ına çıkması hedefleniyor” gibi…

İstihdam, enflasyon, yatırımlar, kamu harcamaları, kamu gelirleri, ödemeler dengesi…

Tümü için de orta vadedeki yıllık hedefler konulur.

Somut makroekonomik hedeflere kilitlenmiş iyi bir hükümete sahip olduğu vakit bir devlet iyi yönetilir.

Ve o hükümet öngördüğü makroekonomik hedeflere ulaşabilmek için acısıyla, tatlısıyla sisteme ne gibi reform müdahalelerinde bulunacağını saptayarak yol alır.

Örneğin bir Başbakan, “Benim şu arkadaşım ya da bu seçmenim sisteme şu müdahalede bulunursak bana kızacak” diyerek devleti için öngördüğü hedeflerden vazgeçmez, vazgeçemez.

Zaten vazgeçerse sistem de ondan vazgeçer.

Yıllardır hükümet değişikliklerinin temelinde yatan ana sebep de zaten budur.

Sistemin varlığını sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu reform müdahalelerinden imtina ettiği anlaşıldığı anda bir Başbakan gidiyor yerine bir başkası geliyor…

Yenidüzen Gazetesi tarafından yapılan yayında devletin üç yıllık dönemde makroekonomik göstergeler için öngördüğü hedeflerden hiç söz edilmiyor.

Ve bildik sıcak konular damdan düşer gibi topluma servis ediliyor.

Hâlbuki bizi makroekonomik hedeflere ulaştıracak bu araçlar OVP’ye spor olsun diye girmiş değil.

Hiçbir siyasi de bu araçları kişisel çıkarları için savunmuyor.

Devletin önümüzdeki üç yıl için öngördüğü makroekonomik hedeflere ulaşabilmesi bu reform hamlelerine bağlı.

Toplumun esenliği de devletin bu hedeflere ulaşabilmesine bağlı.

Aksi takdirde piyasada para dönmez, enflasyon yükseldikçe yükselir, sosyal sorunlar derinleştikçe derinleşir.

Örneğin büyüme hedeflerini yakalayabilmek için yatırım öngörülerinin tutturulması gerekir.

Kamu ve özel sabit sermaye yatırımlarına ilişkin öngörülere ulaşabilmek için devletin üzerine düşenleri yapması gerekir.

İthalatı, girdi maliyetlerini, enflasyonu düşürmek için yürütülmesi gereken reformlar vardır.

Makroekonomik hedeflere kendiliğinden ulaşılamayacağına göre bu ülkeyi ve bu toplumu seven herkes OVP’yi makroekonomik hedefler üzerinden ve art niyetli pozisyonuna düşmekten imtina ederek değerlendirmek zorunda.

Başbakan ve hükümet de bu deveyi güdecekse art niyetlilerle iyi niyetlileri aynı kefeye koyamayacağını bilerek siyasi bir tavır sergilemek mecburiyetinde.

Takvime bakılırsa yerel seçimlerin ardından hükümetin bu konudaki tavrını kısa süre içerisinde netleştirmesi gerekecek.

Ya;

Hükümeti devirmek ve yönetememe sorunundan beslenen statükoyu sürdürmek amacıyla çıkarılacak seslere “hadi oradan” diyecek ve Kıbrıslı Türklerin devlet yönetme kapasitesine sahip olduğunu dosta-düşmana gösterecek…

Ya da;

Bu diyardan gidecek...

OVP’nin bu aşamada Türkiye ile imzalanacak protokolle ilişkilendirilmesi bana göre yapılabilecek en büyük hata.

Bu bizim meselemiz.

Ve Türkiye’yi zerre kadar ilgilendirmiyor.

Ancak daha genel bir bakış açısıyla şöyle bir ilişkilendirme yapmak mümkün:

Eğer biz devletimizi çağdaş metotlarla yönetmeyi beceremez…

Ve yıllardır yaptığımız gibi her şeyi yüzümüze gözümüze bulaştırırsak…

2018 yılında yerel bütçemizin % 60’ı kadar bize dış finansman sağlayan ülke elbette ki kendi kaynaklarının çarçur olmasının önüne geçmek adına bir çaba sergileyecektir.

Yani;

“Hadi oradan” demeniz gerekenlere bunu diyemediğiniz anda siz de siyaseten onlarla özdeşleşecek ve onlarla birlikte ister istemez size de “hadi oradan” denilecek gün gelip çatacak.

Tam da bu nedenle;

Birileri artık topluma liderlik etmeli.

Bu tercihen Başbakan Tufan Erhürman olmalı.

Siyasi partiler kendi organlarında OVP’yi enine boyuna tartışmalı ve sahiplenmeli.

Dörtlü koalisyon kamuyu güçlendirecek, mali yükünü hafifletecek ve ekonominin önünü açacak bir program üzerinde tam bir mutabakata varmalı.

Ve hükümet bu yıl içinde imzalanması gereken 2019-2021 protokolünü kendi Orta Vadeli Programımızı temel alarak güle oynaya imzalayabilmeli.

Diyoruz…

Bu habere tepkiniz:
TAGS: birikim özgür
MANŞETLER

HK Birikim Özgür

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.