Prof. Dr. Mete Feridun yazdı: KKTC’nin Singapur olması mümkün mü?

ads ads ads ads
14/06/2020

ads
ads
Prof. Dr. Mete Feridun yazdı: KKTC’nin Singapur olması mümkün mü?

Prof. Dr. Mete Feridun, KKTC’nin Singapur gibi bir cazibe merkezi haline gelmesinin mümkün olup olmadığının siyasi söylemler çerçevesinde değil, akademik ve objektif bir açıdan değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, Singapur’un başarısının bir mucize olmadığını, bunun uzun yıllar boyunca sürdürülmekte olan etkin ve akılcı politikaların doğal bir sonucu olduğuna dikkat çekti. Feridun, Singapur’da 1950’lerin sonunda benimsenmiş olan ve günümüzde halen sıkı bir şekilde uygulanmakta olan temel prensipleri açıklayarak, ülkemizdeki yöneticilerin de aynı prensipleri benimsemeden bir mucize gerçekleşmesini beklememeleri gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Mete Feridun’un yazısı şöyle:

Son günlerin popüler konusu olan, KKTC’nin Singapur gibi bir cazibe merkezi haline gelmesi hedefi, hiç kuşkusuz hepimizin ortak arzusudur. Bu aslında dünyada birçok ülkenin ortak hedefi olup, zaman zaman çeşitli akademik araştırmalara da konu olmaktadır. Ülkemizde de böylesine iddialı hedeflerin gündeme gelmesi oldukça memnuniyet vericidir. Bu heyecan verici hedefin gerçekleşmesinin nasıl mümkün olabileceğinin akademik bir araştırmanın sonuçlarına dayanarak değerlendirilmesi en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

2018 yılında “Public Administration and Policy” dergisinde yayınlanan “Why Singapore works: five secrets of Singapore’s success” isimi makale, Singapur’un başarısının sırrını aşağıda kendi yorumumu katmadan özetleyeceğim şekilde açıklamaktadır. Söz konusu makalede Singapur’da 1950’lerin sonunda benimsenmiş olan ve günümüzde halen sıkı bir şekilde uygulanmakta olan beş temel prensip şöyle sıralanmaktadır:

1- Gerçekçi ve pragmatik ülke yönetimi

Makaleye göre, Singapur’da politikalar belirlenirken temel alınan prensipler, siyasi ve ideolojik olarak değil, öncelikle halkın refahı ve ülkenin kalkınması gözetilerek, gerçekçi ve pragmatik bir yönetim anlayışı çerçevesinde ortaya konmaktadır. Makalede gerçekçi ve pragmatik ülke yönetimi ile kastedilen, politikaların belirlenmesi ve uygulanması sürecinde herhangi bir ideolojiye veya siyasi görüşe sıkı sıkıya bağlı kalmadan, günün koşullarının gerektirdiği şekilde esnek bir yönetim anlayışı izlenmesidir.

2- Liyakata ve etkin kamu bürokrasisine önem verilmesi

Makaleye göre, Singapur’da bakanların ve onlara destek sağlayan bürokratların en bilgili, yetenekli ve donanımlı kişilerden oluşması ülkenin hızlı bir şekilde kalkınmasını sağlamıştır. Ülkede bürokratların ve kamu görevlilerinin liyakat, yetenek ve eğitim düzeylerine göre seçilmesinin yanı sıra, önemli görevlere sadece hak eden kişilerin getirilmesi, belirlenmiş olan politikaların etkin bir şekilde uygulanabilmesini sağlamıştır.

3- Yolsuzlukların tespit edilmesi, önlenmesi ve cezalandırılması

Makaleye göre, Singapur’da hesap verebilirlik prensipleri çerçevesinde devlet gelirlerinin 1 dolarının dahi nereye gittiğinin takip edilerek halkın gerekli ihtiyaçları için harcandığından emin olunması sağlanmaktadır. Kamu sektöründe yolsuzluğu önlemek, tespit etmek ve cezalandırmak için gereki her türlü tedbir alınmakta, yolsuzluk yapmış olduğundan şüphe duyulan siyasetçiler ve bürokratlar hakkında soruşturmalar başlatılarak ivedilikle sonuçlandırılmaktadır. Yolsuzluk yapmış olduğu tespit edilen siyasetçi ve bürokratlar kim olduklarına bakılmaksızın mutlak surette cezalandırılmaktadır.

4- Eğitime verilerek önemli görevlere hak eden insanların getirilmesi

Makaleye göre, hiçbir doğal kaynağa sahip olmayan Singapur’da “insan kaynağı” ülkenin birinci önceliği olarak kabul edilerek ülkedeki eğitim standartlarına büyük önem verilmektedir. Ayrıca, kamudaki önemli görevlere en eğitimli  ve en başarılı insanların getirilmesi hedeflenmekte ve bunu sağlamak için bürokratlara ve diğer kamu görevlilerine 13. maaş ödenmektedir. Ancak, 13. maaşın amacı kamu kesimine bir ayrıcalık sağlamak değil, kamu kesiminin özel sektördeki yüksek maaş düzeyi ile rekabet edebilmesini sağlamaktır.

5- İleri ülkelerdeki kural ve düzenlemelerin örnek alınarak harfiyen uygulanması

Singapur’da, ileri ülkelerdeki gelişmeler yakından takip edilerek, ülke için uygun olduğuna karar verilen kural ve düzenlemeler hızlı bir şekilde ülke koşullarına uyumlu hale getirilmekte ve harfiyen uygulanmaktadır. Bu bakımdan, makalede Singapur’un başarısının bir mucize olarak değil, etkin ve akılcı politikalar izlenmesinin bir sonucu olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Söz konusu makalede diğer ülkelerdeki yönetimlerin Singapur’daki yöneticilerle aynı yolu izlemeden ve gereki sorumlulukları üstlenmeden bir mucize gerçekleşmesini beklememeleri gerektiği vurgulanmaktadır. Sonuç olarak, KKTC’nin Singapur gibi bir cazibe merkezi haline gelmesinin nasıl mümkün olabileceği sorusu, aynı makalenin son cümlesinde büyük ölçüde cevaplanmaktadır:

“Diğer ülkelerde Singapur’u örnek almak isteyen yöneticiler, Singapur’dakilere benzer reformları gerçekleştirecek siyasi iradeye sahip olmalı ve gerekirse ekonomik ve siyasi bir bedel ödemeye hazır olmalıdır”.

Not: Söz konusu makaleye https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/PAP-06-2018-002/full/pdf?title=why-singapore-works-five-secrets-of-singapores-success adresinden ulaşılabilir.

14/06/2020 16:56
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: mete feridun, Prof. Dr. Mete Feridun, KKTC’nin Singapur olması mümkün mü?, haberkibris,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.