Uluslararası Sigara Kullanımı Kontrolü ve Zararın Azaltılması Derneği (SCOHRE) kuruldu

Tüm sigara kullanıcıları ve çevrelerindeki kişilerin yararına çalışmak için Uluslararası Sigara Kullanımı Kontrolü ve Zararın Azaltılması Derneği (SCOHRE) kuruldu

ads ads ads ads
12/12/2020

ads
ads
Uluslararası Sigara Kullanımı Kontrolü ve Zararın Azaltılması Derneği (SCOHRE) kuruldu

Sigara kullanımı alışkanlığını kontrol altına almaya yönelik çabalara rağmen her yıl sekiz milyon kişi sigara kullanımıyla ilişkili hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Sigara kullanımının sağlık üzerindeki zararlı etkilerini onlarca yıldır bilsek de tüm dünyada halen 1 milyardan fazla kişi sigara kullanıyor ve toplam sigara kullanıcısı sayısı giderek artıyor. Sadece AB'de tüm kanser ölümlerinin %27'si sigara kullanımıyla ilişkilendiriliyor ve sigara kanserden kaynaklanan önlenebilir ölümlerin önde gelen sebebi durumunda. Sigara kullanımını ortadan kaldırırsak, tüm akciğer kanserlerinin %90'ı kadarını önlememiz bile mümkün.

 

Bunun tek yolu sigarayı bırakmak mı? Sigarayı bırakmak elbette en iyi yol, ancak sadece başarılabilmesi halinde geçerli. Sigarayı bırakmak, halen tıptaki en etkili yöntem ve biz sigara kullanıcılarında ve halk arasında, sigara kullanımının olumsuz etkileri konusunda bilinç oluşturmayı amaçlayan yoğun çalışmalarımızı sürdürmekle yükümlüyüz.

 

Ancak, sigarayı bırakmak sigara kullanıcıları için tek seçenek mi? Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, sigara kullanımının kontrolü stratejilerinin geleneksel sigarayı bırakma önlemlerine ek olarak zararın potansiyel olarak düşük riskli ürünler vasıtasıyla azaltılmasını da içerecek şekilde yeniden şekillendirilmesi gerektiğini düşünüyor. SCOHRE da bu amaca hizmet etmek için kuruldu. Derneğin amacı, sigara kullanıcıları, çevrelerindeki kişiler ve aslında herkes için sağlığı geliştirmek üzere çalışmak.

 

Uzmanlar arasında tütün kontrolüne yönelik yeni yaklaşımlara gösterilen ilgi artıyor ve tütünün zararının azaltılması yaklaşımıyla da sigara kullanımının olumsuz etkilerinin azaltılması hedefine ulaşılabileceği tartışılıyor. Sigarayı bırakmaya istekli olmayan veya mevcut yöntemlerle sigarayı bırakamayan  kullanıcılar için sigaraya kıyasla potansiyel olarak daha az zararlı alternatiflerin kullanılması, diğer bir ifadeyle tütün zararının azaltılması çalışmaları en iyi çözüm olmasa da sigara kullanımına devam etmekten çok daha iyi bir çözüm olabilir. Sigarayı bırakma girişimlerinin üst üste başarısız olduğu durumlarda daha az zararlı ürünlere geçişin çoğu sigara kullanıcısı için daha iyi olması bekleniyor. Niktonin, bağımlığa neden olma potasiyeli bulunsa da sigarayla ilişkili ölümlerde çok daha küçük bir rol oynuyor.

 

Son birkaç yıldır artan sayıda düzenleyici kurum, doğru bir bilgilendirme ile potansiyel olarak daha düşük riskli alternatif tütün ürünlerinin satışına izin vermeyi değerlendiriyor. Yine de tütünün zararını azaltmaya ilişkin tartışmanın henüz erken bir evrede olduğunu ve mevcut bilgilere ilişkin bilinç oluşturmak ve sağlık politikası uzmanlarının, düzenleyicilerin ve genel olarak halkın eğitimi için daha fazla fırsat ve veri üretmek adına daha fazla araştırmaya ve yayına ihtiyaç duyulduğunu kabul etmemiz gerek. Bu adımlar, bir yandan bu yaklaşımın faydalarını uygun şekilde keşfederken bir yandan da nikotinin sürekli kullanımına ve nikotin bağımlılığına ve de daha önce sigara kullanmamış kişiler ve gençler tarafından kullanımına ilişkin kaygıları uygun şekilde ele almak için atılması gereken adımlar. SCOHRE'nin bir hedefi de bu!

 

Ayrıca tütünün zararının azaltılmasına ilişkin tartışmanın yüksek düzeyde itirazla karşılaştığını da kabul etmemiz gerekiyor. Endişeleri ve karşılaşılan zorlukları tartışabilmek için yapıcı bir diyalog tesis etmeliyiz. Çalışmaların arttırılması ve pek çok ülkedeki mevcut somut deneyimden faydalanılması gerekiyor. Tüm sektörlerden bilim insanlarının, tıp doktorlarının, politika uzmanlarının, davranış uzmanlarının, akademisyenlerin ve profesyonellerin yer aldığı Sigara Kullanımı Kontrolü ve Zararın Azaltılması konusunda bağımsız uzmanlardan oluşan bir Uluslararası Dernek olan SCOHRE'yi kurma nedenimiz işte budur. SCOHRE, sigara kullanımının kontrolü politikalarında yeni ve geniş kapsamlı bir yaklaşım ortaya koymak için açık ve yapıcı bir diyalog tesis edecek.

 

SCOHRE tütün endüstrisinden doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir finansman almayacak.

 

16 ülkeden 22 kurucu üyenin bulunduğu derneğimizde toplumumuza hizmet edecek güçlü bir hareket haline gelmeyi arzuluyoruz.

 

SCOHRE'nin kurucu üyelerinin beyanları

 

Konstantinos Farsalinos, Suudi Arabistan Kral Abdülaziz Üniversitesi'nde Misafir Profesör & Yunanistan Patras Üniversitesi ve Batı Attika Üniversitesi, Kamu Sağlığı Fakültesi'nde Kıdemli Araştırma Görevlisi:

 

SCOHRE, sigara kullanımı kontrolü ile tütünün zararının azaltılması çalışmaları arasındaki uçurumu kapatmayı arzuluyor. Bunlar birbirine karşıt değil, bilakis birbirini destekleyen çalışmalar ve tüm dünyada sigara kullanımının yaygınlığının azaltılmasında maksimum sonuç alınabilmesi için bu çalışmaların bir araya getirilmesi zorunlu. Geleneksel sigara kullanımı kontrolü önlemleri ile tütün zararının azaltılması çalışmalarının kombinasyonu, sigara kullanımıyla ilişkili hastalıkların ve ölümlerin ortadan kaldırılması için benzersiz bir fırsat sunuyor.

 

Giacomo Frati, Profesör & Giuseppe Biondi Zoccai, Doçent, Latina, İtalya’daki Roma Sapienza Üniversitesi, Mediko-Cerrahi Bilimler ve Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Kardiyoloji Bölümü:

 

Riski modifiye edilmiş ürünler, hastalar, hekimler ve sigarayı bırakma ve yanan sigara kullanımından uzak durma oranlarının arttırılmasını amaçlayan karar alma mekanizmaları için önemli bir araçtır. Riski modifiye edilmiş ürünler, önemli advers kardiyovasküler etkilere sahip olsa da kanıtların bütünü, bu advers etkilerin yanan sigaralardakine kıyasla bariz bir şekilde daha az olduğunu ve dolayısıyla riski modifiye edilmiş ürünlerin nihai olarak sigarayı bırakmaya ve tütünle ilişkili ürünlerden tamamen uzak durmaya giden yolda cazip bir risk azaltımı stratejisi haline geldiğini ortaya koymaktadır.

 

Ignatios Ikonomidis, Yunanistan Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi'nde Kardiyoloji Profesörü:

 

Tütünün bırakılması, kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde önemli bir faktördür. Tütün kullanımından uzak durma, tüm dünyada sağlığın geliştirilmesi ve yönetimi çalışmaları için öncelikli hedeflerden biridir. Ancak tütün kullanımının sağlık üzerindeki tehlikelerine ilişkin kapsamlı kamuoyu kampanyalarına rağmen bu hedefe hala ulaşılamamıştır. Bu nedenle sigara kullanımını azaltacak yeni stratejilerin geliştirilmesi zorunludur.

 

Ayrıca yeni  ürünlerin kullanımı halihazırda sigara kullanımının sağlık üzerindeki zararlarının azaltılması için bazı sigara kullanıcıları tarafından benimsenmiş durumdadır. Diğer yandan bu ürünlerde toksik maddelere daha az maruz kalımı ortaya koyan deneysel çalışmalara rağmen bu ürünlerin sağlık üzerindeki etkileri tam olarak aydınlatılmış değildir. Bu çerçevede, sigarayı bırakmanın yeni ve daha etkili yöntemlerinin geliştirilmesi ve zararın azaltılmasına ilişkin politikaların toplum sağlığı üzerindeki etkilerinin belirlenmesi için bağımsız bir bilimsel derneğe ihtiyaç vardır.

 

Prof. Solomon Rataemane, Sefako Makgatho Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Psikiyatri Profesörü (2003-2019) ve Güney Afrika Ruh Sağlığı Bakanlık Danışma Komitesi Başkanı:

 

Zararın azaltılması çalışmaları, güçlü bir kamu sağlığı stratejisidir. Toplumda aşırı kullanılan ve yüksek hastalık ve ölüm oranlarına yol açan bir maddenin uygulanması veya kullanımıyla ilişkili zararların azaltılmasının gerekli olduğu tüm alanlar için geçerlidir. Tütün zararının azaltılması çalışmalarının geleceği de buradadır.

 

Rajesh N. Sharan, Shillong, Hindistan'daki North-Eastern Hill Üniversitesi'nde Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji Profesörü:

 

Hindistan, tütünün pek çok farklı şekilde kullanımından doğan kanser, kardiyovasküler rahatsızlıklar ve solunum rahatsızlıkları gibi hastalıklar ve bundan doğan ölümler sebebiyle ciddi bir sağlık yüküyle karşı karşıya. Gutka, betel (Areka) cevizi ve paan gibi geleneksel SLT preparatlarının kullanımıyla 200 milyonu aşkın kişi; bidi ve sigara gibi içimlik ürünlerin kullanımıyla 100 milyon kişi tütün kullanıyor. Herhangi bir şekildeki tütün kullanımından en kötü şekilde etkilenenlerse, kadınların ve çocukların da dahil olduğu dezavantajlı gruplar. Bana göre Hindistan'da DSÖ-Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin uygulanmasına rağmen tütün kontrolü çalışmalarında sonuç alım hızı üzücü düzeyde düşük olmuştur. Tüm şekillerde ve biçimlerdeki tütün kullanımındaki düşüşün daha güçlü olmasını isterdim. Hindistan'daki karmaşık tütün kullanımı tablosu, bugüne dek tütün kontrolü tarzımızda zararın azaltılması stratejilerini de içeren yeni yaklaşımların belirlenmesine yönelik bir paradigma değişikliği gerektiriyor.

.

David Sweanor, Kanada Ottawa Üniversitesi, Sağlık Hukuku, Politika ve Etik Merkezi Danışma Kurulu Başkanı:

 

Sigara kullanımından kaynaklanan global kamu sağlığı probleminin nedeninin nikotin kullanımından ziyade dumanın solunması olduğunu onlarca yıldır biliyoruz. Halihazırda sigaraların tarihin tozlu sayfalarında yerini almasını sağlayabilecek olan tüketici tarafından kabul edilebilir düşük riskli alternatifler mevcut.

Risk ile orantılı yönetmeliklerin hazırlanması ve kamu eğitimi kampanyalarının düzenlemesi yoluyla bu fırsatı kullanmamız gerek. Bundan elde edilecek potansiyel fayda, çiçek hastalığının kökünün kazınmasından sağlanan faydaya eşdeğerdir.

 

Emil Toldy-Schedel, Budapeşte, Macaristan'daki St. Francis Hastanesi'nde Kardiyolog ve Genel Müdür:

 

Macaristan'da sigara kullanımı önemli bir hastalık ve ölüm sebebi olmasının yanı sıra, aynı zamanda her gün kardiyolog olarak rutin çalışmalarımda bizzat gördüğüm üzere sağlık ve vasküler hastalıklar için de önemli bir risk faktörü. Her gün sigara kullanımının insan bedeninin diğer işlevlerini de nasıl etkileyebildiğini ve adım adım engellediğini görüyoruz. Bu nedenle SCHOHRE'nin önemli bir odak noktası olan zararın azaltılması çalışmaları son derece önemlidir.

 

Macaristan'da son on yılda satış noktalarıyla ilgili olarak sigara ürünlerinin görünürlüğünü ve bulunabilirliğini sadece özel büfelere indirgeyen ve gençlerin sigara ürünlerini satın almasını düzenleyen ve yasaklayan ciddi devlet önlemleri ve yönetmelikleri hayata geçirildi. Sigara kullanımına başlanmasını engellemeyi amaçlayan bu önlemler hiç şüphesiz tütün kontrolünde önemli bir adım teşkil ediyor ve bir paradigma değişikliğine işaret ediyor. Ancak, bu önlemlere rağmen halen sigarayı bırakamayanlarda zararın azaltılması gibi zorlu bir görevimiz bulunuyor.

 

SCOHRE'nin mevcut bilgilere ilişkin bilinç oluşturulmasına ve daha güvenli dumansız alternatifler yaratarak bunların tanıtılmasına imkân veren daha fazla araştırma ve yayın için uygun bir platform olacağını düşünüyorum. Derneğin, değerlerini ve hedeflerini olumlu buluyorum ve SCOHRE platformunda yer verilecek uluslararası bir tartışmanın ulusal düzeyde de faydalı olacağını ve herkes için yeni fikirler ve yaklaşımlar sunacağını düşünüyorum.

Macaristan açısından sahip olduğumuz en iyi tıbbi ve güncel bilimsel bilgiler uyarınca çalışmalar yürütmeye ve dünyanın en büyük problemlerinden birini ele almak için yeni sigara kullanımı kontrol politikalarının benimsenmesi için ortak çalışmalar gerçekleştirmeye hazırım.

 

 

Kurumsal bağlantılarıyla birlikte SCOHRE kurucu üyelerinin listesi

 

1Anastasia Barbouni, Batı Attika Üniversitesi Kamu Sağlığı Fakültesi, Kamu ve Topluluk Sağlığı Anabilim Dalı, Kamu Sağlığı, Hijyen ve Hastalık Önleme Profesörü, Atina, Yunanistan

 

 1. Giuseppe Biondi Zoccai, Roma Sapienza Üniversitesi, Mediko-Cerrahi Bilimler ve Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Kardiyoloji Bölümünde Doçent, Latina, İtalya

 

 1. Nimesh G. Desai, İnsan Davranışları ve İlgili Bilimler Enstitüsü (IHBAS) Direktörü, Hindistan

 

4Sharifa Ezat Wan Puteh, UKM Tıp Merkezi, Tıp Fakültesi (İlişkiler ve Refah Yaratma) Dekan Yardımcısı, Hastane Yönetimi ve Sağlık Ekonomisi Profesörü; UKM Tıp Merkezi, Uluslararası Çeşitli Klinik Vakalar ve Klinik Kodlama Merkezi (ITCC) Eski Başkanı, Malezya

 

 1. Karl Fagerstrom, Fahri Profesör; Fagerstrom Consulting Başkanı, İsveç

 

6Konstantinos Farsalinos, Suudi Arabistan Kral Abdülaziz Üniversitesi'nde Doktor, Kamu Sağlığı Yüksek Lisansı Sahibi ve Misafir Profesör, Patras Üniversitesi ve Batı Attika Üniversitesi, Kamu Sağlığı Fakültesi'nde ve Peloponnesse Üniversitesi Veri ve Medya Laboratuvarı'nda Kıdemli Araştırma Görevlisi, Yunanistan

 

 1. Fernando Fernández Bueno, Madrid Gomez Ulla Onkolojik Cerrahi Hastanesi; Tütün Zararının Azaltılması Platformu Başkanı, İspanya

 

8Giacomo Frati, Roma Sapienza Üniversitesi, Mediko-Cerrahi Bilimler ve Biyoteknoloji Anabilim Dalında Profesör, Latina, İtalya

 

 1. Monica Gorgulho, Klinik Psikolog, MSc, Brezilya

 

10Ignatios Ikonomidis, Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi, Attikon Hastanesi'nde MD, PhD, FESC, Kardiyoloji Profesörü, EACVI üyesi, eski ESC Aort ve Periferik Vasküler Hastalıklar Çalışma Grubu Kurucu Üyesi, 2. Kardiyoloji Anabilim Dalı Ekokardiyografi ve Önleyici Kardiyoloji Laboratuvarı Direktörü, Yunanistan

 

 1. Stanimir Hasardjiev, Ulusal Hasta Örgütü Başkanı, Bulgaristan

 

 1. Karl E Lund, Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü Ph.D., Kıdemli Araştırma Görevlisi, Norveç

 

13Fares Mili, MD-CTTS, Pulmonolog, Bağımlılık Uzmanı, Tunus Tütün Bilimi ve Bağımlılık Yapıcı Davranışlar Topluluğu (STTACA) Başkanı, Tunus

 1. Manuel Pais Clemente, Porto Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, MD, PhD, Emekli Profesör; Avrupa Tıp Derneği Başkan Yardımcısı

Dünya Ses Konsorsiyumu Başkanı, Portekiz

 

 1. Konstantinos Poulas, Patras Üniversitesi Eczacılık Anabilim Dalı, Moleküler Biyoloji ve İmmünoloji Laboratuvarı, Biyokimya Doçenti, Yunanistan

 

 1. Solomon Rataemane, WAPR 2014-2020, Dr George Mukhari Akademik Hastanesi MD, Profesör, Genel Sekreter, Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı UFS 1998-2003, 2003-2019; Sefako Makgatho Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı 2003-2019; Ruh Sağlığı Bakanlık Danışma Komitesi Başkanı, Güney Afrika

 

 1. Dimitri Richter, Euroclinic Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı, MD, FESC, FAHA, Yunanistan

 

18Rajesh N. Sharan, North-Eastern Hill Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Radyasyon ve Moleküler Biyoloji Bölümü, Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji Profesörü, Shillong, Hindistan

 

 1. Heino Stöver, Bağımlılık Araştırmaları Enstitüsü Sosyal Bilimci Direktör (ISFF), Frankfurt, Almanya

 

 1. David T. Sweanor J.D, Ottawa Üniversitesi, Sağlık Hukuku, Politika ve Etik Merkezi Danışma Kurulu Başkanı, Kanada

 

 1. Emil Toldy-Schedel, Budapeşte, St. Francis Hastanesi'nde Doktor, Kardiyolog ve Genel Müdür, Macaristan

 

 1. Michael G. Toumbis, Kıbrıs Solunum Hastalıkları Enstitüsü'nde Doktor, PhD, FCCP, Pnömonolog, Başkan, Kıbrıs

 

———————————

 

Üye olmakla ilgileniyorsanız lütfen [email protected] adresine yazın.

 

Daha fazla bilgi için lütfen SCOHRE İletişim Sorumlusu ile irtibata geçin: [email protected]

 

12/12/2020 11:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: sigara, Uluslararası Sigara Kullanımı Kontrolü ve Zararın Azaltılması Derneği
MANŞETLER

HK YAŞAM

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.